Rahasia Cepat Hamil Menurut Perspektif Islam: Tips dan Doa-Doa yang Efektif

Diposting pada

Rahasia Cepat Hamil Menurut Perspektif Islam: Tips dan Doa-Doa yang Efektif

Banyak pasangan yang telah berumah tangga selama bertahun-tahun tapi belum juga memiliki keturunan. Hal ini sangat menyedihkan tentunya, karena memiliki keturunan adalah impian banyak pasangan sebagai kelengkapan dalam berumah tangga. Nah, bagi pasangan yang merasa kesulitan untuk hamil, ada beberapa tips dan doa-do yang bisa dicoba untuk menambah kesempatan untuk cepat hamil, tentunya dari perspektif Islam.

1. Berdoa dengan Ikhlas

Doa adalah senjata ampuh yang bisa mempercepat proses untuk hamil. Namun, sebelum berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas dan tulus hati. Kita harus yakin bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang memberikan keturunan dan kita serahkan segalanya kepada-Nya.

Berikut doa yang bisa diamalkan:

“Allahumma inni as’aluka khairal adhwa’ wa khairal faraji wa khairal rizqi wa khairal wilayah wa khairal nasri wasy syafaa’ata wa khairal makhraja wa khairal afaia wa khairal sakinah wa khairal umur wa khairal khawatim wa khairana Sohba.

Wa as’aluka alsamahati ba’da almaut wa al afiya minal azab fi kulli Syakhsin yohibbu wa yurdha wallahu akbar, wa la haula walaku wata illa billahil’aliul’adhim”.

Artinya: Ya Allah, aku memohon pada-Mu segala kebaikan, dan segala kebahagiaan, dan segala kekayaan, dan segala kemuliaan, dan segala kemenangan dan keberhasilan, dan segala pemulihan dan kesembuhan, dan segala perdamaian dan keteduhan, dan keberkahan pada umur dan akhir kehidupan, dan kebahagiaan dalam pergaulan.

Dan aku memohon pada-Mu kebijaksanaan setelah kematian, dan keselamatan dari azab dalam setiap jiwa yang menyukainya dan meridhainya dan Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Mulia.”

2. Menjaga Kesehatan Tubuh

Memperhatikan kesehatan tubuh juga sangat penting untuk meningkatkan peluang untuk hamil. Pastikan untuk menjaga berat badan sehat, mengonsumsi makanan sehat, dan tidak merokok atau mengonsumsi alkohol. Olahraga secara teratur dan tidur cukup juga dapat membantu meningkatkan kesuburan.

3. Bersedekah

Bersedekah dapat meningkatkan keberkahan dan membantu mempercepat proses untuk hamil. Berikan sedekah dengan ikhlas dan tulus hati. Dengan memberikan sedekah, kita menyebarkan kebaikan dan mengorbankan harta kita untuk kepentingan orang lain. Sebagai imbalannya, Allah SWT akan memberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita.

4. Membaca Ayat Kursi

Ayat Kursi adalah ayat yang sangat dianjurkan untuk dibaca setiap hari, karena memiliki banyak manfaat termasuk untuk mempercepat proses untuk hamil. Ayat Kursi juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan yang dapat mempengaruhi kesuburan.

Berikut adalah Ayat Kursi dalam bahasa Arab dengan terjemahan:

“Allahu la ilaha illa Huwa, Al-Haiyul-Qaiyum La ta’khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis-samawati wa ma fil-‘ard Man dhal-ladhi yashfa’u ‘indahu illa bi-idhnihi Ya’lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shai’im-min ‘ilmihi illa bima sha’a Wasi’a kursiyuhus-samawati wal ard, wa la ya’uduhu hifdhuhuma Wa Huwal ‘Aliyul-Adheem.”

Artinya: “Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka; dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

5. Mengunjungi Makam

Mengunjungi makam orang yang dihormati dapat membawa keberkahan dan mempercepat proses untuk hamil. Pasangan dapat mengunjungi makam para ulama atau orang-orang sholeh yang tinggal di daerah mereka. Dalam setiap kunjungan ke makam, jangan lupa membaca doa dan ziarah serta bersedekah.

6. Membaca Surat Al-Kahfi

Surat Al-Kahfi sangat dianjurkan untuk dibaca pada hari Jum’at. Surat ini memiliki banyak manfaat termasuk untuk mempercepat proses untuk hamil. Surat Al-Kahfi juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan.

Berikut adalah Surat Al-Kahfi dalam bahasa Arab dengan terjemahan:

“Alhamdulillahilladzi anzala ‘alaa ‘abdi hil kitaaba wa lam yaja’al lahu ‘iwaja. Qayyiman liyundhira baasash shiddatim mil ladunhu wa yubashshiraal mu’miniinalladziina ya’malunaas saalihati anna lahum ajran hasanaa maakhiimiina fiihi abadaa wa yunzaralladziina qaaluu ittakhadhallahuwaladan. Lahu maa fil samawaati wa maa fil ardi miilaqis. Afabini’imihi yatakhiduuna min doonihi shaafa’atan. Qul hahaan ulaa-i shufa’au lahum fii zhillaalim min allahi yashaquuna illaa liman shi-a. Wa ma hum bi muazzabiina bihi min shaiinwama hum bi mujiiziiiiina.

Artinya: “Segala puji adalah bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Al-Kitab (Al-Quran) dan Dia tidak menjjadikan padanya keuneikan. Agar menjadi sebuah peringatan bagi manusia dan sebagai peringatan bagi manusia yang mengerjakan kebaikan. Bahwa mereka adalah memperoleh pahala yang baik dan kekal selamanya. Dan bahwa orang-orang yang berkata, “Allah mengambil anak”. Tidaklah mereka memiliki sesuatupun sebagai bukti kebenaran atas perkataan itu dan tidak pula untuk pernyataan sebelumnya. Maka mengapa mereka mempersekutukan Alloh dengan yang mereka tidak memiliki dalil atas kebenaran perkataan mereka.'”

Kesimpulannya, memiliki keturunan adalah impian banyak pasangan. Namun, jika pasangan mengalami kesulitan untuk hamil, jangan berkecil hati. Ada beberapa tips dan doa-do yang bisa dicoba dari perspektif Islam, seperti berdoa dengan ikhlas, menjaga kesehatan tubuh, bersedekah, membaca Ayat Kursi, mengunjungi makam, dan membaca Surat Al-Kahfi. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan memberikan keturunan yang dirahmati dan shaleh bagi pasangan yang mencari.

#Rahasia #Cepat #Hamil #Menurut #Perspektif #Islam #Tips #dan #DoaDoa #yang #Efektif

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *